Body Mass Index (BMI) Calculator

Weight:
Height: feet inches or cms
BMI in SI Units:
BMI in US Units:
BMI in UK Units:
Category:

ခန္ဓာကိုယ် Mass Index (BMI) သည်အမြင့်နှင့်အလေးချိန်အပေါ် အခြေခံ. ခန္ဓာကိုယ်အဆီပမာဏကိုတိုင်းတာသည်။

Body Mass Index (BMI) Calculator