လူ့ရေလိုအပ်ချက် calculatorator

Body Weight Pounds Kilograms
Exercise Time Minutes Of Daily Exercise
Environmental Conditions Surrounding Climate
Mililiters Water
US Ounces Water
Imperial Ounces Water
Approximate Glasses Water

နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရေဘယ်လောက်သောက်သင့်သလဲ။ ဂဏန်းတွက်စက်သည်သင်၏အဖြေကိုပေးနိုင်သည်။

ဥပမာအားဖြင့်, သင် Boyd Weeht သည် 68.039 ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည့်အခါသင်၏မိနစ် 20 တိုင်းတွင်သင်၏လုပ်ပါ, 2358.75.75 Mililiters ရေလိုအပ်သည်။

လူ့ရေလိုအပ်ချက် calculatorator