ခန္ဓာကိုယ်သွေးကြောပမာဏဂဏန်းတွက်စက်

Body Weight:
Height:
Gender:   male   female
Blood Volume: Liters

တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများအားသွေးသည်အာဟာရနှင့်အောက်စီဂျင်တိုင်းသို့ကျောက်တုံးများကိုသယ်ဆောင်သည်။

ခန္ဓာကိုယ်၏သွေးပမာဏပုံစံ -

အမျိုးသမီး - BV = 0.03308 × w + 0.35661 × H 3 0.1833

Man: BV = 0.03219 × w + 0.3666 × H 3 0.6041

W ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်သည်အဘယ်မှာရှိ H သည်ခန္ဓာကိုယ်၏အမြင့်ဖြစ်ပြီး BV သည်ခန္ဓာကိုယ်၏သွေးပမာဏဖြစ်သည်။

ခန္ဓာကိုယ်သွေးကြောပမာဏဂဏန်းတွက်စက်