အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အဆီရာခိုင်နှုန်းတွက်ချက်


 
Body Weight:  
Height:  
Waist (narrowest):  
Hip (widest):  
Neck(narrowest):  
Body Fat Percentage:   %
Lean Body Mass:  
     

ခန္ဓာကိုယ်အဆီရာခိုင်နှုန်းသည်ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ကိုတိုင်းတာသည်။

အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အဆီပုံသေနည်း

163.205 × log10 (ခါး + hip - လည်ပင်း) - 97.684 ×××××××× (အမြင့်) - 78.387

ဖော်ပြချက်

Women

MEN

မရှိမဖြစ်အဆီ

10-13%

2-5%

အားကစားသမား

14-20%

6-13%

ကြံ့ခိုင်ရေး

21-24%

14-17%

ပျမ်းမျှ

25-31%

18-24%

အဝလွန်

32% +

25% +


Body Weight:


PoundsKilograms


Height:


inchescm


Waist (narrowest):


inchescm