မသိသော vo2max အတွက် calorie calculator မီးရှို့

Gender =
Age =
Weight =
Activity Duration = hrs min sec
Average Heart Rate = in beats/minute
Result =

မသိသော vo2max အတွက်ကယ်လိုရီ calculator

အမျိုးသမီး: (((-20.4022 +) - (0.1263 x w) + (0.1263 X) +) / 4.184 x A184) X 60 X 60 x t

အထီး: (((-55.0969 +) + (0.1988 x) + (0.1988 x) + (0.1988 x က)) / 4.184 X 60 X 60 x t

ဘယ်မှာ

A သည်အသက် (နှစ်အနည်းငယ်တွင်) သည်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်တွင်) သည်နှလုံးခုန်နှုန်း (Beats / Minor တွင်), t = လေ့ကျင့်ခန်းကာလအတွင်း)

မသိသော vo2max အတွက် calorie calculator မီးရှို့