စံပြခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဂဏန်းတွက်စက်

 
Height:  
Gender:     male   female  
Idea Body Weight:  
     

သင်၏အမြင့်နှင့်အကောင်းဆုံးအလေးချိန်ကသင့်အားအမြင့်သို့ 0 င်ရောက်ပြီးကယ်တီလ်သည်သင့်အားဖြေလိမ့်မည်။

စံပြခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဖော်မြူလာ:

Man: IBW = 50 + 2.3 ×× (ဇ - 60)

အမျိုးသမီး - IBW = 45.5 + 2.3 × (ဇ - 60)

ဘယ်မှာ IBW သည်အကောင်းဆုံးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်, ပေါင်သို့မဟုတ်ကီလိုဂရမ်, H သည်ခန္ဓာကိုယ်အမြင့်, လက်မသို့မဟုတ်စင်တီမီတာတို့ဖြစ်သည်။

စံပြခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဂဏန်းတွက်စက်