လေပြွန် Velocity Calculator

SI Units

air volume (m3/s)
diameter (m)

or alternatively

side length - a (m)
side length - b (m)

Imperial Units

air volume (cfm)
diameter (in)

or alternatively

side length - a (in)
side length - b (in)

လေပြွန် velocity formula

v i = Q i sub> sub> sub> i i i

= 576 Q i sub> / (π d i 2 2 2

= 144 Q i sub> / (sub> sub> ငါ i b i ) (1) (1) (1)

ဘယ်မှာတစ်ဦးကပြွန်များ၏ ကိုယ့် = ဧရိယာ (စတုရန်းပေ), က q ကိုယ့် = လေထုစီးဆင်းမှု (cfm), v ကိုယ့် = လေထုအလျင် (ပေ / min), d i sub> duct (လက်မ), B i sub> sub> sub> sub> sub> sub> sub> အပိုင်း, (လက်မ)

လေပြွန် Velocity Calculator