သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း caluulator ၏စွမ်းရည်

pipe inside diam. (in)
pressure drop (in WC)
pipe length (ft)
specific gravity (SG)

သဘာဝဓာတ်ငွေ့ pipes formula ၏စွမ်းရည်

Q = 3550 K (H / L SG) 1/2 <

ဘယ်မှာ

Q = သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုစွမ်းရည် (CFH)

H = ဖိအားကျဆင်းမှု (ရေကော်လံထဲမှာ)

l = pipe (FT)

K = [D 5 sup> 5 (1 + 3.6 / d + 0.03)) 1/2 <

D = အချင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းပိုက် (in)

SG = သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆွဲငင်အား

သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း caluulator ၏စွမ်းရည်