ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်စုပ်စက်တွက်ချက်မှု၏ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်ရိုးတံစွမ်းအင်

SI-units

flow capacity (m3/h)
density of fluid (kg/m3)
gravity (m/s2)
differential head (m)
pump efficiency

Imperial units

flow capacity (gpm)
density of fluid (lb/ft3)
gravity (ft/s2)
differential head (ft)
pump efficiency

SHALL Pump Power Formula

P sub> p h h / η sub> subs

ဘယ်မှာ

η = pump ထိရောက်မှု

p s ကို subs> sub> = ရိုးတံပါဝါ (KW)

ဟိုက်ဒရောလစ်စုပ်စက်ပါဝါဖော်မြူလာ

P h = Q ρ g ဇ / (3.6 10 6 ) <<

ဘယ်မှာ

2 )

P h ပါဝါ (KW)

Q = စီးဆင်းမှုစွမ်းရည် (M 3 )

ρ = အရည်၏သိပ်သည်းဆ (kg / m 3 )

h = differential head (m)

ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်စုပ်စက်တွက်ချက်မှု၏ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်ရိုးတံစွမ်းအင်