Joules (J) Energy Converter သို့ကီလိုဝပ်နာရီ (KWH)

  Enter energy in kilowatt-hours: kWh  
       
  Result in joules: J  

Joules သို့ (JBOW) သို့ကီလိုဝပ်နာရီ (JWH): 1KWH = 3600000J = 3.6 · 10 sup> 6 6.6MJ

Joules (J) Energy Converter သို့ကီလိုဝပ်နာရီ (KWH)